Fabrika Veri Toplama Merkezi

Fabrika veri toplama merkezileri, tüm işletmelerin birincil hedefleri olan optimum üretim ve maksimum kar unsurlarına ulaşmak için önemli bir yol göstericidir. Maksimum kara ulaşmak için üretim maliyetlerini en aza indirmek gerekir, üretim maliyetlerini düşürmek için ise sistematik bir üretim ağı oluşturmak en iyi çözümdür. Tüm bunlar fabrika veri toplama merkezleri oluşturularak gerçekleştirilebilir. Müşteri memnuniyetinin oluşturulması için en önemli unsurlardan biri zamanında ürün teslimatıdır, geciken siparişler hem üreticiyi hem de müşteriyi zor durumda bırakır, bu tür hata ve aksaklıklarla karşılaşma oranının düşürülmesi için de fabrika veri toplama merkezlerinin oluşturduğu datalardan yararlanılır ve tam zamanında üretim hedefi minimum sapma ile gerçekleştirilir. Üretim için gerekli hammadde miktarı, süre, makine ve işçi sayısı fabrika veri toplama merkezleri sayesinde otomatik olarak hesaplanabilir. Ne kadar girdi ile ne kadar çıktı oluşacağı saptanabilir ve her şey daha kolay ve hızlı hale getirilebilir. Böylece işletmelerin hem müşteri memnuniyetini sağlama hem de kar oranlarını arttırma hedefleri fabrika veri toplama merkezleri sayesinde gerçekleştirilmiş olur.