Hastane Çözümleri

Hastane çözümleri insan hayatındaki en önemli unsur olan sağlıkla ilgili verilerin en iyi şekilde tutulması için yaratılmıştır. Hastane çözümlerinden biri olan Hasta Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile eşzamanlı olarak hasta ile ilgili kişisel ve tıbbi kayıtların tutulması için diğer bir hastane çözümü olan hastane otomasyon sistemleri kullanılır. Hastanın hikâyesi, geçmişteki tahlil sonuçları, yapılan tüm işlemler, kullandığı ve kullanmakta olduğu ilaçların bilgisi hastane çözümleri kapsamında otomasyon sistemine kaydedilerek hasta yeniden hastaneye başvurduğunda tedavisi için yol gösterici olur. Hastane çözümleri, karışıklıklar yaşanmasını ve hatalı ve gecikmeli işlemler yapılmasını engeller. Hem hastaların sağlığı hem de sağlık çalışanlarının görevlerini daha doğru yapabilmesi için çok yardımcıdır. Hastane çözümleri sağlıkla ilgili katkıların yanı sıra, kâğıt ve dosyalama israfının en aza indirilmesi bakımından da faydalıdır. Ayrıca hastaların finansal ödemeleriyle ilgili kayıtlar da bu sistem üzerinden kontrol edilerek mali hatalar engellenir. Hastane çözümleri hem hastalara hem de kurumlara birçok yönden pozitif katkılar yaparak, işleyişin ve tedavilerin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.