Hastane Danışmanlık ve Projelendirme

Hastane danışmanlık ve projelendirme, bu işe yıllarını vermiş uzmanlar tarafından, hastanenin her noktasının detaylarının sizin yerinize onlar tarafından düşünülüp projeye aktarılmasıdır. Hastanenin hangi bölümünde duvar boyasının çeşidi ne olmalı, tavan ve zeminler hangi özelliklere sahip olmalı, hastane ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri nasıl yapılanmalı, hastanede kaç ameliyathane olmalı ve bu ameliyathaneler nasıl dizayn edilmeli, sterilizasyon merkezi detayları, yataklı serviste bulunan hasta odalarının tasarımı, yoğun bakım servislerinin tasarımı, hastane giriş, danışma ve hollerinin düzenlenmesi ve aklınıza gelebilecek her türlü detay tarafımızca düşünülüyor ve hastane danışmanlık ve projelendirme kapsamında yetkililere sunuluyor. Bu fikirler ve projeler üzerinde gerekli görüşmeler, fikir alışverişleri sağlanır, gerek görülürse değişiklikler yapılır ve onay alındıktan sonra projeler yine tarafımızca uygulamaya başlanır. Kısacası; hastanenizin projelendirmesini yapıyor, projeyi uyguluyor ve sonunda hastaneniz hizmete hazır duruma geldiğinde size anahtarını teslim ediyoruz, böylece hastane danışmanlık, projelendirme ve uygulama görevlerimizi adım adım yerine getirmiş oluyoruz. Danışmanlığını, proje çizimini ve uygulamasını yaptığımız hastanelerin listesi için bize ulaşabilirsiniz.