Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Merkezi sterilizasyon ünitesi bir hastanenin en hayati birimlerinden biridir. Çok kullanımlık (reusable) malzemelerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi ve sağlıklı bir şekilde yeniden kullanılması için yıkama, dezenfeksiyon, sterilizasyon, paketleme gibi işlemler burada yapılır ve hastane tekstil ürünlerinin kirli/temiz olarak ayrışması, kirli olanların temizlenmesi sağlanır. Merkezi sterilizasyon ünitesindeki sterilizasyon veya dezenfeksiyon işlemleri doğru şekilde yapılmazsa bütün hastane işleyişi aksayabilir ve istenmeyen sonuçlar doğabilir. Tam da bu nedenle merkezi sterilizasyon ünitelerinin kurulum aşamasında ve sterilizasyon işlemlerinin yapılması esnasında çok hassas davranılmalıdır. Otoklav cihazları, yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, sterilizasyon cihazları büyük bir özenle ve hastane kapasitesine uygun olarak seçilmeli; depolama alanları, temiz ve kirli alanlar, duvarlar, zemin ve tavanlar, ortamın aydınlatması ve iklimlendirilmesi de ilgili mevzuata göre oluşturulmalıdır. Sterilizasyonun en doğru, hızlı ve hatasız şekilde yapılması için uzun yıllardır süregelen merkezi sterilizasyon ünitesi kurulumu tecrübemizle bir sterilizasyon merkezinde olması gereken bütün ürünleri hastanenize kuruyor, doğru şekilde işlemelerini sağlıyor ve ortamı bir merkez sterilizasyon ünitesinin olması gerektiği koşullara uygun hale getiriyoruz.